facebook Share on Facebook
Fjäriln vingad syns i Haga

Mandom mod och morske män 
text: Richard Dybeck 
musik: Gånglåt från Orsa 

Mandom, mod och morske män 
finns i gamla Sverige än, 
kraft i arm och kraft i barm, 
ungdomsvarm i bardalarm. 

Ögon blå, blommor små, 
tindra i det fria där. 
Nord, du kraft i liv och lem, 
Nord, du milda hjärtans hem! 

Toner än från forna dar 
ljuda där i skog och dal, 
vilda som en storm på hav, 
milda som en suck vid grav. 

Lyssnen då, vänner, på 
hemländsk, hundraårig sång! 
Lyssnen, älsken, lären den, 
sjungen, sjung den själve sen! 
Comments powered by CComment