Odensvi

3 ODENSVI PRÄSTGÅRD, 731 93 , Västmanlands län, Sverige

Richard Dybeck, f. 1 sept. 1811 i Odensvi sn (Vm.), f 28 juli 1877 i Södertälje. Föräldrar: kontraktsprosten Carl Dybeck och Marie Ulrica Remmer. Elev i Västerås trivialskola ht. 1822— vt. 1828 och gymnasium ht. 1828—vt. 1831; student vid Uppsala univ. ht. 1831; hovrättsex, maj 1834; auskultant i Svea hovrätt 18 juni s. å.; e. o. notarie där, tjänstledig 19 juni 1835 och på obestämd tid 17 dec. s. å.; e. o. kanslist i Krigskollegium 18 juli 1837 (utesluten 12 sept. 1844); tjänstgjorde tre år i Stockholms norra förstads västra kämnärsrätt; enligt egen uppgift stadsnotarie i Eskilstuna 1837—42; uppehöll borgmästareämbetet där under 1840 (utom vid session 8 jan.) samt under första halvåret 1841; uppehöll borgmästareämbetet i Torshälla 14 maj—6 juni 1838 och från 12 jan. 1840 intill riksdagstidens slut s. å.; tf. domhavande vid urtima ting med Östra Rekarne härad i Eskilstuna 29 okt. s. å.; förordnad 8 dec. s. å. att handlägga ett lagfartsärende vid lagtima ting med samma härad; tf. domhavande vid urtima ting med samma härad 2 febr. 1841; LVVS 1848; korrespLHA. 1848; erhöll Svenska akademiens jetong i guld 1856.

G. 1860 m. Maria Leontine Charlotte Forsbom, f. 25 nov. 1824, d. 13 juni 1865.

Submitted by Tommy Rådberg on 06-01-2017